English version
Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Pozostałe specjalizacje

Sprawy cywilne

 • Prowadzenie spraw sądowych
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • Rozwody i sprawy alimentacyjne
 • Sprawy spadkowe, działy spadku, zachowki
 • Odszkodowania i sprawy ubezpieczeniowe

Sprawy karne

 • Obrona klientów w sprawach karnych
 • Reprezentowanie osób pokrzywdzonych
 • Analizy prawne spraw karno-skarbowych oraz przestępstw gospodarczych

Prawo turystyczne

 • Obsługa prawna touroperatorów, hoteli oraz ośrodków turystycznych
 • Wsparcie prawne dla agentów turystycznych
 • Spory z liniami lotniczymi
 • Dochodzenie odszkodowań od organizatorów turystyki z tytułu niezgodności imprezy turystycznej z ofertą lub tzw. „zmarnowanym urlopem”

Sprawy pracownicze

 • Pełna obsługa prawna pracodawców
 • Tworzenie dokumentacji pracowniczej, regulaminów, układów zbiorowych pracy
 • Zwolnienia grupowe
 • Spory sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Spory z ZUS, Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną
 • Reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcą