English version
Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Piotr Piskozub

Informacje

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie.

Trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego oraz autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Specjalista z zakresu prawa zobowiązań, prawa turystycznego oraz prawa pomocy społecznej.