English version
Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Patryk Dykas

Informacje

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Dyrektor Biura Prawnego jednego z polskich uniwersytetów. Wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych z Prawa Nowoczesnych Technologii oraz Prawa Konkurencji prowadzonych przez Polską Akademię Nauk. Absolwent Szkoły Praw Własności Intelektualnej prowadzonej przez Centrum im. H. Grocjusza. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelarią LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy obsługując m.in. czołowe agencje reklamowe oraz pełniąc funkcję in-house lawyer w domu mediowym MediaCom Warszawa.

Wspiera Kancelarię swoją wiedzą ekspercką przy obsłudze klientów z sektora IP/IT/R&D oraz projektach z zakresu prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz komercjalizacji badań naukowych.