Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Patryk Dykas

Specjalizacja

 • Własność intelektualna (IP/IT/R&D)
 • Prawo konkurencji
 • Ochrona danych osobowych
 • Komercjalizacja badań naukowych

Uprawnienia zawodowe

 • Adwokat (ORA Warszawa)
 • European Trademark and Design Attorney (EUIPO)

Wykształcenie

 • Prawo (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • Prawo nowoczesnych technologii (PAN)
 • Prawo konkurencji (PAN)
 • Szkoła Własności Intelektualnej (Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie)

Doświadczenie

 • Renomowane kancelarie prawne i rzecznikowskie, w tym m.in. LSW, domy mediowe i agencje reklamowe, dyrektor działu prawnego jednego z uniwersytetów
 • Wykładowca akademicki

Języki

Angielski