Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Mały Geniusz

Referencje wystawione przez spółkę Fenomeno sp. z o.o. – właściciela projektu Mały Geniusz (www.malygeniusz.org).

Spółka ta prowadzi działalność edukacyjną oraz szkoleniową polegającą na stwarzaniu dzieciom i młodzieży szkolnej warunków do pełnego wykorzystania swojego potencjału. Mały Geniusz uczy kreatywnego myślenia, samodzielności, a także budzi w dzieciach i młodzieży głód wiedzy.

Od początku funkcjonowania tej spółki zapewniam jej stałą obsługę prawną. Wspieram ją m.in. w sprawach korporacyjnych, zapewniam nadzór nad zawieranymi przez nią umowami, a także obsługę postępowań sądowych. Z sukcesem uregulowałem kwestie ochrony praw autorskich oraz praw własności intelektualnej przysługujących spółce.

W imieniu Fenomeno sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – właściciela projektu Mały Geniusz, mamy przyjemność potwierdzić, że radca prawny Michał Kaczor świadczy stałą i kompleksową obsługę prawną naszej spółki.

Radca prawny Michał Kaczor zapewnia prowadzonej przez nas spółce wsparcie w zakresie spraw korporacyjnych, tworzenia wewnętrznej dokumentacji, bieżącej analizy i negocjowania umów zawieranych przez spółkę, a także reprezentacji przed sądami oraz organami administracji publicznej. Szczególnie ważna jest jego pomoc w sprawach z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także ochrony danych osobowych.

Przebieg dotychczasowej współpracy potwierdza, iż radca prawny Michał Kaczor posiada dużą wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie spraw, które prowadzi dla naszej spółki. Bardzo istotne dla naszej spółki jest także jego znakomite wyczucie potrzeb klienta biznesowego oraz duża dyspozycyjność, pozwalająca na niezwłoczne uzyskanie właściwej porady. Dużym atutem radcy prawnego Michała Kaczora jest umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania swoich opinii, zapewniająca łatwy kontakt i pełne zrozumienie z zarządem spółki.

Rekomendujemy Państwu współpracę z radcą prawnym Michałem Kaczorem, jako profesjonalnym i rzetelnym doradcą prawnym.

Magdalena Fiałkowska
Członek Zarządu

Sylwia Kalinowska
Członek Zarządu