Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Volvo Financial Services

Referencje wystawione przez spółkę VFS Usługi Finansowe Polska sp. z o.o. – spółkę córkę międzynarodowego koncernu Volvo AB.

Spółka celowa zapewniająca obsługę zarządczą, prawną i finansową podmiotom koncernu Volvo AB działających na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Pełniłem funkcję prawnika wewnętrznego w tej spółce. Zapewniałem wsparcie prawne we wszystkich aspektach jej funkcjonowania w tym m.in. obsługę spraw korporacyjnych, nadzór prawny nad umowami, reprezentowanie w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych, a także prowadzenie polityki compliance oraz szkoleń.

Praca dla tej spółki pozwoliła mi jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby klienta biznesowego oraz czuć się swobodnie pracując w międzynarodowym środowisku.

W imieniu VFS Usługi Finansowe Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym rekomendujemy usługi radcy prawnego Michała Kaczora.

Spółka VFS Usługi Finansowe Polska sp. z o.o. korzystała z usług świadczonych przez Pana Michała Kaczora w okresie od sierpnia 2013 roku do grudnia 2014 roku, w którym to okresie pełnił on funkcję prawnika wewnętrznego w spółce.

Do obowiązków Pana Michała Kaczora należała m.in. obsługa spraw korporacyjnych spółki oraz opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur. Ponadto był on odpowiedzialny za przygotowanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, które spółka zawierała z klientami i kontrahentami. Zapewniał także bieżące wsparcie prawne dla zarządu spółki oraz jej jednostek organizacyjnych oraz brał czynny udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych, których stroną była spółka.

Szczególne wyrazy uznania należą się Panu Michałowi Kaczorowi za opracowanie i wdrożenie w spółce kompletnego systemu ochrony danych osobowych, obejmujące m.in. przeprowadzenie wewnętrznej kontroli, opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przeszkolenie pracowników Spółki, a także bieżący nadzór nad ochroną danych osobowych w Spółce.

Pan Michał Kaczor dał się poznać jako doświadczony prawnik, posiadający dużą wiedzę prawniczą oraz dobre rozumienie potrzeb klienta biznesowego. Warte docenienia jest jego zaangażowanie w pracę dla spółki i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Dzięki dobremu zarządzaniu prowadzonymi sprawami oraz szybkości działania, ze wszystkich powierzonych zadań wywiązał się terminowo i rzetelnie.
VFS Usługi Finansowe Polska sp. z o.o., bazując na dotychczasowym doświadczeniu, bardzo wysoko ocenia współpracę z Panem Michałem Kaczorem, co pozwala rekomendować jego usługi prawne innym podmiotom.

Joanna Gawkowska-Kuk
Radca Prawny