Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Wolff Trading

Referencje wystawione przez spółkę Wolff Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta specjalizuje się w dystrybucji materiałów i urządzeń m.in. dla drukarń offsetowych i fleksograficznych oraz dla zakładów uszlachetniania druku. Świadczy także doradztwo techniczne oraz profesjonalne usługi serwisowe w zakresie instalacji, przeglądów i konserwacji urządzeń do prepressu na terenie całego kraju.

Kancelaria Legal Atelier zapewnia stałą i kompleksową obsługę prawną Spółki od 1 września 2015 roku do chwili obecnej. W zakres zadań realizowanych dla Spółki wchodzi m.in. obsługa postępowań sądowych i administracyjnych, sprawy korporacyjne, a także analiza oraz opracowywanie umów gospodarczych oraz  wewnętrznych regulacji i procedur. Kancelaria zapewnia również wysoki poziom ochrony własności intelektualnej Spółki, w tym stosowanych przez nią znaków towarowych.

W imieniu spółki Wolff Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rekomendujemy usługi Kancelarii Legal Atelier prowadzonej przez radcę prawnego Michała Kaczora.

Kancelaria Legal Atelier zapewnia stałą i kompleksową obsługę prawną Spółki od 1 września 2015 roku do chwili obecnej.

Przekrój zadań realizowanych przez Kancelarię obejmuje m.in.:

  • Obsługę postępowań sądowych, administracyjnych oraz wsparcie w windykacji należności od dłużników Spółki;
  • Redagowanie, analizę oraz wsparcie w procesie negocjacji umów gospodarczych i handlowych z kontrahentami Spółki;
  • Opracowywanie wewnętrznych regulacji oraz procedur w Spółce;
  • Wsparcie prawne w sprawach pracowniczych;
  • Ochronę własności intelektualnej Spółki;
  • Bieżące doradztwo prawne dla Zarządu oraz jednostek Spółki, w tym sporządzanie opinii i analiz prawnych;
  • Obsługę spraw korporacyjnych, w tym posiedzeń Zarządu Spółki oraz Zgromadzenia Wspólników, a także prowadzenie spraw rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Kancelaria zapewnia Spółce obsługę prawną w języku polskim, angielskim oraz niemieckim, zarówno w siedzibie Spółki jak i zdalnie.

Na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy możemy udzielić Kancelarii oraz radcy prawnemu Michałowi Kaczorowi stosownych rekomendacji i polecić jego usługi, jako rzetelnego i doświadczonego prawnika biznesowego.

Marcin Bogóski
Dyrektor zarządzający