Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Oferta

Obsługa
biznesu

Zamierzasz stworzyć spółkę? Chcesz zabezpieczyć interesy wspólników na „złe czasy”? Potrzebujesz stałego wsparcia prawnego dla Twojej firmy lub profesjonalnej pomocy w negocjacjach biznesowych? Myślisz o restrukturyzacji lub sprzedaży przedsiębiorstwa? Poznaj naszą ofertę wsparcia dla biznesu.

Własność
intelektualna

Działasz w branży kreatywnej lub IT? Chcesz legalnie wykorzystać w swojej działalności utwory chronione prawem autorskim? Zamierzasz zarejestrować znak towarowy? Ktoś bezprawnie wykorzystał Twoją twórczość lub wizerunek? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Wyroby medyczne oraz ochrona zdrowia

Wytwarzasz lub dystrybuujesz wyroby medyczne lub suplementy diety? Potrzebujesz wsparcia w postępowaniu przed URPL, GIS lub GIF? Prowadzisz podmiot leczniczy lub świadczysz usługi medyczne? Jesteś w sporze z NFZ lub z pacjentem? Poznaj naszą ofertę dla branży medycznej.

Rynek nieruchomości i sprawy lokatorskie

Prowadzisz lub zamierzasz rozpocząć inwestycję deweloperską lub house-flipping? Potrzebujesz analizy due dilligence nieruchomości? Chciałbyś uregulować stan prawny nieruchomości lub sprawy lokatorskie? Potrzebujesz stałej obsługi prawnej nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej? Zobacz nasze usługi dla deweloperów, inwestorów oraz wspólnot mieszkaniowych.

Zamówienia
publiczne

Jesteś zainteresowany uzyskaniem zamówienia publicznego w swojej branży? Złożyłeś najlepsza ofertę w postępowaniu ale konkurencja robi wszystko aby Twoja oferta została odrzucona lub aby wykluczyć Cie z postępowania? Widzisz, że oferta konkurencji posiada istotne braki ale Zamawiający dąży do jej wybrania? Jesteś podmiotem zamawiającym, który potrzebuje wsparcia dla uzyskania najkorzystniejszej dla siebie oferty? Kancelaria z powodzeniem wspiera merytorycznie klientów zarówno prywatnych jak i publicznych oraz reprezentuje ich w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Ochrona środowiska i
gospodarka odpadami

Prowadzisz biznes, ale nie wiesz czy podlegasz obowiązkom w zakresie gospodarowania odpadami lub wpisowi do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO)? Potrzebujesz wsparcia merytorycznego w uzyskaniu decyzji lub zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub prawa wodnego? Potrzebujesz zastępstwa przed organami administracji lub sądem administracyjnym? Nasza kancelaria oferuje pełne wsparcie w tym zakresie.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Twoja firma potrzebuje stałego i specjalistycznego wsparcia prawnego dla działu HR? Potrzebujesz dobrego regulaminu pracy lub wynagradzania? Chciałbyś w sposób skuteczny i zgodny z prawem zwolnić pracownika? Zostałeś niesłusznie zwolniony? Stałeś się ofiarą mobbingu lub dyskryminacji? ZUS odmówił Ci wypłaty świadczenia? Masz kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy? Zgłoś się do nas – sprawnie i skutecznie rozwiążemy Twoje problemy.

Postępowania sądowe i administracyjne

Szukasz skutecznej windykacji roszczeń? Chciałbyś zlikwidować problem zatorów w płatnościach od dłużników? Kontrahent Cię oszukał? A może zostałeś niesłusznie pozwany lub potrzebujesz wsparcia w postępowaniu sądowym? Potrzebujesz pomocy obrońcy lub pełnomocnika w Twojej sprawie karnej? Chciałbyś uzyskać decyzję w urzędzie, ale masz dość formalności i biurokracji? Nasi radcy prawni i adwokaci oferują ci profesjonalną pomoc we wszelkich sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Szybki kontakt