Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Wyroby medyczne oraz ochrona zdrowia

Prawo medyczne

  • Obsługa prawna placówek ochrony zdrowia
  • Reprezentowanie lekarzy w sporach z pacjentami
  • Prowadzenie spraw związanych z błędami w sztuce lekarskiej

Wyroby medyczne

  • Pomoc we wprowadzaniu wyrobów medycznych do obrotu na terytorium RP
  • Prowadzenie postępowań przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • Doradztwo w zakresie poprawnego oznaczenia i opakowania oraz dokumentacji wyrobu medycznego

Suplementy diety

  • Notyfikacja suplementów diety wprowadzanych na rynek Polski i UE
  • Doradztwo w zakresie oznakowania suplementów diety
  • Doradztwo we wprowadzeniu produktów na zasadach wzajemnego uznania (swobodny przepływ towarów we Wspólnocie)
  • Wsparcie w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Organ Kompetentny