Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Obsługa biznesu

Spółki

 • Rejestracja spółek
 • Sprzedaż gotowych spółek
 • Kompleksowa obsługa prawna spółek
 • Business compliance
 • Audyt due diligence
 • Obsługa podatkowa i księgowa

Obsługa korporacyjna

 • Obsługa korporacyjna spółek, stowarzyszeń i fundacji
 • Tworzenie dokumentacji i procedur wewnętrznych
 • Wsparcie prawne organów zarządczych i kontrolnych
 • Spory korporacyjne
 • Sprawy pracownicze

Restrukturyzacja

 • Optymalizacja struktury kapitałowej
 • Sprzedaż, przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
 • Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Sprawy gospodarcze

 • Umowy handlowe i gospodarcze
 • Spory gospodarcze
 • Postępowania sądowe i administracyjne
 • Obsługa wierzytelności i windykacja
 • Negocjacje biznesowe