Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Doradztwo w sprawach pracowniczych

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • odpowiedzialność pracowników
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
 • czas pracy

Źródła prawa pracy

 • tworzenie oraz wdrażanie układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagradzania
 • doradztwo w relacjach ze związkami zawodowymi
 • audyt z przestrzegania przepisów prawa pracy
 • pomoc w relacjach z PIP

Zastępstwo Procesowe

 • sprawy dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania bez wypowiedzenia umów o pracę
 • sprawy o wynagrodzenie
 • roszczenia związane z dyskryminacją i mobbingiem
 • ustalanie istnienia stosunku pracy

Ubezpieczenia Społeczne

 • doradztwo w sprawach w zakresie świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • doradztwo i reprezentacja przed organami ZUS
 • zastępstwo przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych