Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Własność intelektualna

Prawo autorskie

 • Obsługa prawna branży mediów oraz kreatywnej
 • Wsparcie prawne dla twórców i autorów
 • Spory sądowe i dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich
 • Tworzenie umów przenoszących prawa autorskie oraz umów licencyjnych
 • Audyty z zakresu prawa autorskiego

Ochrona wizerunku

 • Obsługa branży reklamowej oraz modowej
 • Tworzenie regulaminów i umów dotyczących wykorzystania wizerunku
 • Ochrona wizerunku i wsparcie prawne dla modelek, celebrytów, osób znanych
 • Prowadzenie spraw sądowych dotyczących naruszenia praw do wizerunku oraz dóbr osobistych

Własność przemysłowa

 • Rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowych
 • Obrót prawami własności przemysłowej
 • Zwalczanie naruszeń praw własności przemysłowej
 • Prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami, w tym sądami ds. własności intelektualnej oraz Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych.

Nieuczciwa konkurencja

 • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
 • Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji
 • Wykorzystanie znaków towarowych w sporach konkurencyjnych
 • Ochrona tajemnicy oraz know-how przedsiębiorstwa