Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

 • merytoryczne doradztwo w zakresie obowiązków którym podlegają przedsiębiorcy nieprowadzący działalności w zakresie gospodarki odpadami
 • merytoryczne wsparcie formalnej organizacji prowadzenia biznesu w branży gospodarki odpadami
 • przygotowywanie i negocjowanie umów na zagospodarowanie odpadów, w tym z organizacjami odzysku
 • przygotowywanie i negocjowanie umów z kontrahentami, wykonawcami, podwykonawcami
 • merytoryczne wsparcie w organizowaniu gospodarowania odpadami, pośrednictwie, brokeringu

Decyzje administracyjne

 • merytoryczne wsparcie w sporządzaniu wniosków
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych
 • opracowanie projektów pism oraz dbanie o interes klienta na każdym etapie postępowania
 • sporządzanie odwołań oraz skarg od decyzji

Proces inwestycyjny

 • całościowe prowadzenie procesu inwestycyjnego
 • kompleksowe doradztwo przy budowie specjalistycznych instalacji przekształcania odpadów
 • doradztwo w zakresie strukturyzowania projektów
 • pomoc w uzyskiwaniu dofinansowań

Szkolenia

 • prowadzenie szkoleń zarówno dla podmiotów publicznych oraz prywatnych
 • indywidualnie ustalane tematy i programy szkoleń
 • szkolenia oraz alerty prawne dotyczące zmian w prawie