Al. Wilanowska 115/1
02-765 Warszawa

Postępowania sądowe i administracyjne

Sprawy gospodarcze i cywilne

 • windykacja należności i przeciwdziałanie zatorom płatniczym
 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy spadkowe
 • rozwody i alimenty

Sprawy karne

 • obrona w postępowaniach karnych
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych
 • sprawy narkotykowe
 • sprawy przestępstw gospodarczych

Sprawy administracyjne

 • sprawy związane z procesem budowlanym
 • uzyskiwanie koncesji, licencji i zezwoleń na działalność regulowaną
 • sprawy przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów